Apostolos Georgiou, Untitled, detail, acrylic on canvas, 230 x 230 cm (90 1/2 x 90 1/2 in), 2022

Apostolos Georgiou, Untitled, detail, acrylic on canvas, 230 x 230 cm (90 1/2 x 90 1/2 in), 2022